Barneidrett

I løpet av året er mange barn fra Froland i stor aktivitet. Barn i alderen 4 til 6 år møter opp på trening hver torsdag.

Målet med Barneidretten er å gi barna mulighet for allsidig, motorisk aktivitet gjennom lek og idrett. Barna skal oppleve både mestring og utfordring i nye aktiviteter. Men viktigst av alt er at barna har det gøy! Og at barna får anledning til å leke og ha det gøy sammen med andre barn, hvor idrett er ett felles samlingspunkt. Vi ser at denne type samlingspunkt utenfor barnehagen også legger til rette for nye vennskap og felles interesser, og knytter bånd før de etterhvert skal begynne på skolen sammen. En annen fin del av Barneidretten er at foreldre også får ett samlingspunkt. Barn og foreldre leker og har det gøy sammen på tvers av familier.

Vi har trening 1 gang i uken og setter opp forskjellige «temaer» til hver trening. På denne måten får barna prøvd forskjellige type idretter flere ganger i løpet av året. Vi har turn, håndball, fotball, hinderløype, orientering etc.

Barneidretten er et veldig fint tilbud fra Froland IL, da man ikke har noen treningsavgift på Barneidretten. Kun medlemskontigent til Froland IL på kr. 150,- pr. år pr. barn
Barneidretten ledes/trenes av noen av foreldrene. Alle foreldrene er med på treningene og støtter om det trengs. De har også selv ansvar for egne barn på treningene/turene.