Barneidrett

I løpet av året er mange barn i stor aktivitet hver torsdag. Gjennomsnittlig 25 barn i alderen 4 til 7 år møter opp på trening, og vi ser at der er behov for denne aktivitetsformen for barn i Froland.
Barneidretten ledes/trenes av noen av foreldrene og skoleelever som går på idrettslinja på Sam Eide videregående skole. Alle foreldrene er med på treningene og støtter om det trengs. De har også selv ansvar for egne barn på treningene/turene.


Målet er å gi barna mulighet for allsidig, motorisk aktivitet gjennom lek og idrett. Vi ønsker også at barna skal oppleve både mestring og utfordring i nye aktiviteter. Programmet settes opp så variert som mulig for at barna skal få en kort innføring i ulike idrettsgrener og aktiviteter, både inne og ute. Men kanskje viktigst av alt er det at barna har det gøy!