Om idrettslaget

Froland Idrettslag 

Da slotten var unnagjort på sommeren 1916 samlet Helge Løvland som selv var en aktiv idrettsgutt en del ungdommer på et jorde i Froland.  Her begynte han å instruere i friidrett.  Det ble en anselig flokk idrettsinteresserte gutter som holdt sammen.  Disse ble enige samme høst å danne Froland Idrettsforening.
Foreningens første formann var Jens Dale.  Han hadde med seg Osuld Eriksen og Jens Krogstad. Hvor mange medlemmer foreningen besto av, kjenner vi ikke til i dag.
Sommeren 1920 skjedde det en begivenhet som nær sagt satt hele Froland i ekstase.  Under Olympiske leker i Antwerpen gikk Helge Løvland bort og ble mester i 10 kamp. En slik stor idrettsbragd vil aldri bli glemt.  Det er nå over 80 år siden dette hendte.
Froland IL, Froland kommune og private sponsore hedrer denne store idrettsmannen og stifteren av Froland idrettsforening med et minnesmerke som ble avduket 09. juni 2001 under Generasjonsmarsjen.
 
Det har skjedd mye i Froland IL siden 1916.  Laget har vært en av de store samlingspunktene for aktiv ungdom i Froland.  Mangfoldet og aktivitetsnivået er stort og laget drives av masse positive ildskjeler som ønsker å satse på aktiviteter for barn og unge.  Formålet for idrettslaget er å drive forebyggende arbeid gjennom lek og idrett .  Laget har i dag ca 600 medlemmer fordelt på 8 hovedgrupper.
Kringla stadion som laget driver sine aktiviteter på er et topp anlegg som eies og drives av Froland kommune.  Idrettslaget  har bygd et eget klubbhus som inneholder garderober, dusjer og et forsamlingslokale.
Fra Kringla Stadion går det også en lysløype som går innover mot Runnmyr.  Ved lysløypa er det bygd en skiskytterarena inne ved skytterhuset.  For de som ønsker å drive med hopp har vi et praktanlegg ved Osedalen.  Denne anlegget tilfredstiller kravene fra de aller minste og opp til seniorhopperene som liker litt mer utfordringer.
Froland idrettslag har i tillegg til konkuranseaktiviteter satset på bredde helt fra de aller yngste hvor det er en barneidrettsgruppe og for de litt mere voksne så driver O-gruppa med spaserturer hver torsdag.
LEARN MORE