Korona rettningslinjer | av klubbhuset

Ved leie av Klubbhuset nå i disse Korona tider, må man beregne ekstra egeninnsats på vasking og registrere alle besøkende på eget arrangement. Lister for dette ligger på Klubbhuset for utfylling

Utleie Kringla Klubbhus

Klubbhuset leies ut i henhold til regler for utleie, utarbeidet av arbeidsutvalget i Froland IL. Ansvarlig leietaker skal være over 25 år.

Personer som har verv i Froland IL, leier klubbhuset kostnadsfritt inntil 2 ganger pr år, under forutsetning av at man leier til personlig bruk og at man er registrert som betalt medlem i Froland IL.
Fremleie aksepteres ikke.
Regler i forhold til leie av klubbhuset gjelder for øvrig.

På klubbhuset kan man dekke til mellom 40 – 45 personer. Leietaker er ansvarlig for at klubbhuset er i samme forfatning ved levering som ved mottak og ødelagt innventar skal erstattes. Ved overlevering av nøkkel, skriver man under på regler som gjelder ved leie. Dersom reglene ikke overholdes, kan man risikere å få et tillegg i leiekostnaden.

   

Priser

Priser 2021:
Verv i Froland IL: kostnadsfritt inntil 2 ganger pr. år
Kveld, noen timer: 500,- kr  En hel kveld, kl. 16 – 23: 700,- kr Lørdag eller søndag: 1300,- kr Lørdag og søndag: 2500,- kr Fredag til søndag: 3000,- kr

Dersom ekstra vask er nødvendig, tillegges et gebyr på leiekostnaden. Booking gjøres i kalenderen under.

Bekreftelse vil etter hvert mottas pr. mail. Spørsmål ang. leie eller annet om klubbhuset kan stilles til klubbhusansvarlig via mail: klubbhus@frolandil.no

Mvh
Klubbhusansvalige Hilde Isaksen, tlf 99 42 79 91 Camilla Neset Lysvoll, tlf 99 63 63 08

Booking av klubbhuset

Book klubbhuset her