Kriseteam

Kriseteamet i Froland Idrettslag

Har man mistanke eller er urolig for at barn og ungdom i klubben blir utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep, kontaktes kriseteamet i klubben som har full taushetsplikt. 
 
Se for øvrig mer info i håndbok for FIL på nettsiden vår.
Kari Olsbu Kittelsen

Tlf – 47 85 75 60

Tone Hilde Eskeland

Tlf – 47 25 57 72

Lene Koveland Løvlie

Tlf – 98 67 58 15

Hege Berntsen 

Tlf – 90 12 85 52