Hoved- Og gruppestyre

Hovedstyre Froland IL

Valgkomite: 
Jens Martin Jensen, Mia Marie Helland,
Siv Anita Olsen, Rune Gundersen (vara)

Jens Martin Reiersølmoen
Leder

leder@frolandil.no

Tlf – 481 43 997
Hege Berntsen
Nestleder

Nestleder@frolandil.no

Tlf – 90128552
Tom Arild Dalen
Kasserer

kasserer@frolandil.no

Tlf – 90128552
Lene Koveland Løvlie
sekretær

sekretar@frolandil.no

Tlf – 986 75 815
Styremedlemmer
 

Camilla Neset Lysvoll 
Tlf  – 99636308 

Trond Haugmoen

Styremedlem@frolandil.no

Hilde Bringsverd Isaksen
Vara

styremedlem@frolandil.no

Gruppestyre – Skiskyting

Lars Ravnåsen  
Leder

Kontaktinformasjon:
Tlf –  91512635
Epost – laravnaa@online.no


Ragnar Bøylestad
Nesteleder

Kontaktinformasjon:  
Tlf –  95237205 
Epost – ragboey@online.no


Espen Eikemo
Kasserer

Kontaktinformasjon:
Tlf – 
 47933197
Epost – frolandbygg@gmail.com


Julie Breimyr
Sekretær

Kontaktinformasjon: Tlf –  99223160
Epost – julie.breimyr@froland.kommune.no


Jorid Auale 
Styremedlem

Kontaktinformasjon:  
Tlf –  
Epost – 


Andre Loga Gjerde
Styremedlem

Kontaktinformasjon:
Tlf – 

Epost – 


Alf Jørgen Fjærbu
Styremedlem

Kontaktinformasjon:  
Tlf –  90522520
Epost – alf@hetland-agder.no


Gruppestyre – Hopp- og skileik 

John G. Messel
Leder
Kontaktinformasjon
Tlf 93240 
Epost: johngmessel@gmail.com
Håkon Grestad
Nestleder

Kontaktinformasjon:
Tlf – 917004
Epost – grestad@live.no

Nils-Kjell Messel
sekretær / Kasserer

Tom Blakstad
Styremedlem

Kontaktinformasjon
Tlf. 906 18627 Epost – tomblakstad@gmail.com

Inge Blakstad
Styremedlem

Espen Eikemo
Styremedlem

Kontaktinformasjon 
Tlf – 47933197
Epost – frolandbygg@gmail.com

Gruppestyre – Vollyball

Jens Olav Rydningen
Leder

Kontaktinformasjon: Tlf:  41630959 E-post: jens-ola@online.no


Jorunn Terjesen Nestleder

Kontaktinformasjon: Tlf:  99282935 E-post: jorunn.terjesen@knowit.no


Tor Albert Oveland
Kasserer

Kontaktinformasjon: Tlf:  41632360 E-post: taovel@gmail.com


Kariann Snøløs
Styremedlem

Kontaktinformasjon: Tlf:  E-post:


Fredrik Koveland Løvlie
Styremedlem

Kontaktinformasjon: Tlf:  98443108 E-post: fredrikkovelandlovlie@gmail.com


Gruppestyre – Orientering

Øyvind Helsør
Leder

Kontaktinformasjon:
Tlf –  94504597
Epost – ohelsor@gmail.com


Åvald Bakken
Nestleder

Kontaktinformasjon:
Tlf –  90061418
Epost – avald.bakken@vegvesen.no


Glenn Solberg Kasserer

Kontaktinformasjon:
Tlf –  91169713
Epost – glenn.solberg@vegvesen.no


Ingrid Bøylestad Landa Sekretær

Kontaktinformasjon:
Tlf –  95933979
Epost – Ingridboylestad@hotmail.com


Tone Hilde Eskeland Styremedlem

Kontaktinformasjon: Tlf –  47255772
Epost – tone.hilde.eskeland@froland.kommune.no


Fritz Wagner
Styremedlem 

Kontaktinformasjon: Tlf –  41293762
Epost – ximrill@hotmail.com


Gruppestyre – Svømmegruppe

Aase Halstvedt
Leder

Kontaktinformasjon:
Tlf – 41478880
Epost –
aasehals@gmail.com


Jan Olav Østbøvik Nestleder

Kontaktinformasjon:
Tlf –  91861522
Epost – jonolav.ostebovik@skagerak-elektro.no


Tone Merethe Røed Normann Sekretær

Kontaktinformasjon:
Tlf –  41304554
Epost – tonemerethe.normann@hotmail.com


Tone Baardsen
Kasserer

Kontaktinformasjon:
Tlf –  90730705 Epost – tone.baardsen@hotmail.com


Harald Dale
Styremedlem / Trenerkontakt

Kontaktinformasjon:
Tlf –  46910620
Epost – dale1970@online.no


Henriette Snøløs Styremedlem

Kontaktinformasjon:
Tlf –
Epost –


Gruppestyre – Håndball

Bjørn Terje Klemmetsen

Leder

Kontaktinformasjon: Tlf –  99228066 Epost – btklemmetsen@hotmail.no


Viggo Oppheim Nestleder / Dommeransvarlig

Kontaktinformasjon: Tlf –  95121557 Epost – viggo@oppheim.as


 Line Zakariassen
Styremedlem

Kontaktinformasjon: Tlf –  Epost


Tone Evensen 
Kasserer

Kontaktinformasjon: Tlf –  41488498 Epost – tone.evensen@hotmail.com


Signe Erika Carstensen Styremedlem 

Kontaktinformasjon: Tlf –   Epost – 


Lin Iren Leikvangen Matrialansvarlig

Kontaktinformasjon: Tlf – 41213171 Epost – linleikvangen@gmail.com


Per Arne Tønnesen Sponsoransvarlig

Kontaktinformasjon: Tlf – 48325500 Epost – per.arne@kanonbra.no


Tore Jan Strand Johnsen
Styremedlem

Kontaktinformasjon: Tlf – Epost –


Gruppestyre – Barneidrett

Kevin Weiby Hansen
Leder

Kontaktinformasjon: Tlf –  95084064
Epost –
kvhan@sykehuspartner.no


Linda Aasland
Nestleder

Kontaktinformasjon: Tlf 41372705
 Epost – linda.aasland@hotmail.cocm  


Rune Støylen
Styremedlem

Kontaktinformasjon: Tlf –

Epost

Solfrid Stømne Fagerli
Kasserer

Kontaktinformasjon: Tlf –   Epost – 


Gruppestyre – Turn

May Linda Venemyr  Leder

Kontaktinformasjon: Tlf – 40873130 Epost – lederfrolandturn@gmail.com


Nina Furre Kittelsen Nestleder

Kontaktinformasjon: Tlf – 41567677 Epost – nina.furre.kittelsen@gmail.com


Karin Fjærbu
Kasserer

Kontaktinformasjon: Tlf –  Epost – 


Vibeke Rose Jensen Sekretær

Kontaktinformasjon: Tlf – 93494707 Epost – rose-jensen@outlook.com


Tine Mette Johansen 
Styremedlem

Kontaktinformasjon: Tlf –  Epost – 


Siri Dalsmo Berge Styremedlem

Kontaktinformasjon: Tlf –  Epost – 


Renate Eikemo Styremedlem

Kontaktinformasjon: Tlf –  Epost – 


Siri D. Berge
Styremedlem

Kontaktinformasjon: 


Hilde A Risholt
Leder Sportslig utvalg

Kontaktinformasjon: Tlf – 92478425 Epost – hilde.andersen.risholt@gmail.com


Gruppestyre – Fotball

Staale Eriksen
Leder

Kontaktinformasjon: Tlf – 95872993 Epost – leder@filfotball.no


Reinert Susort
Nestleder

Kontaktinformasjon: Tlf – 99722432 Epost – reinertsusort@hotmail.com


Anita Songe 
Medlems-/klubbansvarlig

Kontaktinformasjon: Tlf – 99327560 Epost – styret.filfotball@gmail.com


Britta Schopp
Kasserer

Kontaktinformasjon: Tlf – 48222237 Epost – kasserer@filfotball.no


Helje Beate Heldal Sekretær

Kontaktinformasjon: Tlf – 95126337 Epost – beate.hel@gmail.com


Jens K. Tønnesen Styremedlem

Kontaktinformasjon: Tlf – 97744255 Epost – Kevin06jens@hotmail.com


Børge Botterli Leder Sportslig utvalg

Kontaktinformasjon: Tlf –  91600622 Epost – botterli@gmail.com


Svenja Kriedmann
Styremedlem 

Kontaktinformasjon: Tlf –  Epost – 


Frode Josephsen Matrialforvalter

Kontaktinformasjon: Tlf – 91624747
Epost – jos_fr@hotmail.com


Ole Gunnar Langemyr Dommerkontakt

Kontaktinformasjon: Tlf –  91703615
Epost – klubbdommer@filfotball.no


Ida Valle
Cup leder

Kontaktinformasjon: Tlf –  99745709
Epost – idavalle85@gmail.com


Roald Danielsen  
Fiksansvarlig

Kontaktinformasjon: Tlf –  90554476
Epost – roald@filfotball.noSoroush Aghakouchaki
Webansvarlig

Kontaktinformasjon: Tlf –  Epost – 

Gruppestyre – Gauperå Løypelag

Tor Espen Risholt
Leder

Kontaktinformasjon:
Tlf –  95084144
Epost -tor.espen.risholt@arendalsfoss.no


Asbjørn Moen
Nestleder

Kontaktinformasjon:
Tlf –  95878517
Epost –


Pål Berge
Sekretær

Kontaktinformasjon:
Tlf – 90579060 
Epost –


Ragnar Bøylestad 
Kasserer

Kontaktinformasjon:
Tlf –  95237205
Epost – ragboey@online.no


Harald Landa
Styremedlem

Kontaktinformasjon:
Tlf – 93208633 
Epost –