Hoved- Og gruppestyre

Hovedstyre Froland IL

Valgkomite:  Fredrik Grønlie, Ragnhild Messel Britta Schopp, Kai Erik Lysvoll (vara)
Jens Martin Reiersølmoen
Leder

leder@frolandil.no

Tlf – 481 43 997
Hege Berntsen
Nestleder

Nestleder@frolandil.no

Tlf – 90128552
Tom Arild Dalen
Kasserer

kasserer@frolandil.no

Tlf – 90128552
Lene Koveland Løvlie
sekretær

sekretar@frolandil.no

Tlf – 986 75 815
Camilla Neset Lysvoll Styremedlem Klubbhusansvarlig styremedlem@frolandil.no Tlf. 99636308 ___________________________ Christian Rørvik Styremedlem styremedlem@frolandil.no Tlf. 91780199
Hilde Bringsverd Isaksen
Varamedlem
Klubbhusansvarlig

styremedlem@frolandil.no

Tlf. 994227991

Gruppestyre – Skiskyting

Lars Ravnåsen Leder

Kontaktinformasjon: Tlf –  91512635 Epost – laravnaa@online.no

Ragnar Bøylestad

Nesteleder Kontaktinformasjon:   Tlf –  95237205 Epost – ragboey@online.no

Tom Eivind Koveland

Kasserer Kontaktinformasjon: Tlf – 93218245 Epost –

Julie Breimyr

Sekretær Kontaktinformasjon: Tlf –  99223160 Epost – julie.breimyr@froland.kommune.no

Jorid Auale Styremedlem

Kontaktinformasjon:   Tlf –   Epost – 
Espen Eikemo Styremedlem Kontaktinformasjon: Tlf –  47933197 Epost – frolandbygg@gmail.com

Andre Loga Gjerde Styremedlem

Kontaktinformasjon: Tlf – 45261501 Epost – 

Jon Øystein Dalsmo

Styremedlem Kontaktinformasjon:   Tlf –  95053810 Epost – 

Gruppestyre – Hopp- og skileik

John G. Messel
Leder
Kontaktinformasjon Tlf 93240 Epost: johngmessel@gmail.com
Håkon Grestad
Nestleder

Kontaktinformasjon: Tlf – 917004 Epost – grestad@live.no

Nils-Kjell Messel
sekretær / Kasserer
Kontaktinformasjon
Tlf. 41361890
Tom Blakstad
Styremedlem
Kontaktinformasjon
Tlf. 906 18627 
Epost – tomblakstad@gmail.com
Inge Blakstad
Styremedlem
Kontaktinformasjon
Tlf. 90610371
Espen Eikemo
Styremedlem

Kontaktinformasjon Tlf – 47933197 Epost – frolandbygg@gmail.com

Gruppestyre – Vollyball

Rolf Knutsen Leder

Kontaktinformasjon: Tlf:  90060163 E-post: rolf.knutsen@arendalsfoss.no

Jorunn Terjesen

Nestleder

Kontaktinformasjon: Tlf:  99282935 E-post: jorunn.terjesen@knowit.no

Tor Albert Oveland

Kasserer Kontaktinformasjon: Tlf:  41632360 E-post: taovel@gmail.com

Trond Koveland Styremedlem

Kontaktinformasjon: Tlf: 91362259 E-post: trond.koveland@arendal.kommune.no

Gruppestyre – Orientering

Øyvind Helsør

Leder Kontaktinformasjon: Tlf –  94504597 Epost – ohelsor@gmail.com

Åvald Bakken

Nestleder/Materialforvalter Kontaktinformasjon: Tlf –  90061418 Epost – avald.bakken@vegvesen.no

Glenn Solberg

Kasserer Kontaktinformasjon: Tlf –  91169713 Epost – glenn.solberg@vegvesen.no

Ingrid Bøylestad Landa Sekretær

Kontaktinformasjon: Tlf –  95933979 Epost – Ingridboylestad@hotmail.com

Tone Hilde Eskeland Styremedlem

Kontaktinformasjon: Tlf –  47255772 Epost – tone.hilde.eskeland@froland.kommune.no

 

Gruppestyre – Svømmegruppe

Christine Bråten

Leder Kontaktinformasjon: Tlf 95735071 Epost – christine.braten@hotmail.com  

Ørnulf Songe

Nestleder Kontaktinformasjon: Tlf – Epost –

Halvor Landsverk

Sekretær Kontaktinformasjon: Tlf – Epost –

Malgorzata Bulas

Kasserer Kontaktinformasjon: Tlf – Epost

Camilla Fidje

Styremedlem Kontaktinformasjon: Tlf – Epost –

Anita Kjellevold

Styremedlem/svømmeskole Kontaktinformasjon: Tlf – 41211568 Epost – A9tadk@outlook.com

Gruppestyre – Håndball

Olga Espegren

Leder

Kontaktinformasjon: Tlf –  99435643 Epost – lederfrolandhandball@gmail.com
Katrine Andersen NestlederKontaktinformasjon:Tlf. 41239096Epost – katandersen@hotmail.com

Linn Kristin Walderhaug

Sekretær Kontaktinformasjon: Tlf. – 476 33775 Epost – linnkristin77@hotmail.com

Odd Asle Gauslå

Kasserer Kontaktinformasjon: Tlf. –  91550704 Epost – oddarne@gmail.com

Kari Hamre Kiosk/dugnadansvarlig

Kontaktinformasjon: Tlf – 41239096   Epost – katandersen@hotmail.com

Lars Jacob Woie   Materialforvalter

Kontaktinformasjon: Tlf – 47654949 Epost – ljwoie@hotmail.com

Per Arne Tønnesen Sponsoransvarlig

Kontaktinformasjon: Tlf – 48325500 Epost – patonnessen1970@gmail.com

Hanna Torp Østbøvik

Ungdomsrepresentant Kontaktinformasjon: Tlf. 99151692 Epost: hannato2006@gmail.com _____________________________ Elise Stømne Ungdomsrepresentant Kontaktinformasjon Tlf – 96952766 Epost – elise.stomne@gmail.com

Gruppestyre – Idrettsskole

May Linda Venemyr Leder Turngruppa

Kontaktinformasjon: Tlf. – 40873130 Epost – lederfrolandturn@gmail.com

Klara Malene Bjørkli

Kontaktperson / ansvarlig Kontaktinformasjon: Tlf. 48130598 Epost – klara.bjorkl@gmail.com
 
 

Gruppestyre – Turn

May Linda Venemyr

Leder Kontaktinformasjon: Tlf – 40873130 Epost – lederfrolandturn@gmail.com

Maria Syvertsen

Nestleder Kontaktinformasjon: Epost –

Solrun Vehusheia

Kasserer Kontaktinformasjon: Tlf –  Epost –

Vibeke Rose Jensen Sekretær

Kontaktinformasjon: Tlf – 93494707 Epost – rose-jensen@outlook.com

Tine Mette Johansen

Styremedlem Kontaktinformasjon: Tlf –  Epost –

Siri Dalsmo Berge

Styremedlem Kontaktinformasjon: Tlf –  Epost –

Silje Sollid Olsbu

Styremedlem Kontaktinformasjon: Tlf –  Epost – 

Hilde A. Risholt

Leder Sportslig utvalg Kontaktinformasjon: Tlf – 92478425 Epost – hilde.andersen.risholt@gmail.com


Gruppestyre – Fotball

Kristoffer Hurv

Leder Kontaktinformasjon: Tlf – 90541244 Epost – leder@filfotball.no

Reinert Susort

Nestleder Kontaktinformasjon: Tlf – 99722432 Epost – reinertsusort@hotmail.com

Anita Songe Medlems-/klubbansvarlig

Kontaktinformasjon: Tlf – 47464880 Epost –

Britta Schopp

Kasserer Kontaktinformasjon: Tlf – 48222237 Epost – kasserer@filfotball.no

Anne Marte Koveland Sekretær

Kontaktinformasjon: Tlf 97737678 –  Epost – styret.filfotball@gmail.com

Roald Danielsen Styremedlem/Fiksansvar

Kontaktinformasjon: Tlf –  90554476 – Epost – roald@filfotball.no

Øyvind Fagerli

Leder Sportslig utvalg Kontaktinformasjon: Tlf –  94438644 Epost –

Svenja Kriedmann

Styremedlem  Kontaktinformasjon: Tlf 46804998 –  Epost –


Ole Gunnar Langemyr Dommerkontakt

Kontaktinformasjon: Tlf –  91703615 Epost – klubbdommer@filfotball.no

Ida Valle

Cup leder Kontaktinformasjon: Tlf –  99745709 Epost – idavalle85@gmail.com

Arve Seland  Trenerveileder

Kontaktinformasjon: Tlf – Epost –

Soroush Aghakouchaki Webansvarlig Kontaktinformasjon: Tlf 95181514 –  Epost – soroagha@gmail.com

Gruppestyre – Gauperå Løypelag

Tor Espen Risholt Leder

Kontaktinformasjon: Tlf –  95084144 Epost -tor.espen.risholt@arendalsfoss.no

Asbjørn Moen Nestleder

Kontaktinformasjon: Tlf –  95878517 Epost –

Pål Berge

Sekretær Kontaktinformasjon: Tlf – 90579060 Epost –

Ragnar Bøylestad Kasserer

Kontaktinformasjon: Tlf –  95237205 Epost – ragboey@online.no

Harald Landa

Styremedlem Kontaktinformasjon: Tlf – 93208633 Epost –