Hoved- Og gruppestyre

Hovedstyre Froland IL

Valgkomite: Rune Gundersen Karin Breimyr Jens Martin Jensen

Jens Martin Reiersølmoen
Leder

leder@frolandil.no

Tlf – 481 43 997
Hege Berntsen
Nestleder

Nestleder@frolandil.no

Tlf – 90128552
Tom Arild Dalen
Kasserer

Kassere@frolandil.no

Tlf – 90128552
Lene Koveland Løvlie
sekretær

sekretar@frolandil.no

Tlf – 986 75 815
Styremedlemmer
 

Kari Beate Kittelsen Camilla Neset Lysvoll

Trond Haugmoen

Styremedlem@frolandil.no

Hilde Bringsverd Isaksen
Vara

styremedlem@frolandil.no

Gruppestyre – Skiskyting

Lars Ravnåsen  
Leder

Kontaktinformasjon:
Tlf –  91512635
Epost – laravnaa@online.no


Ragnar Bøylestad
Nesteleder

Kontaktinformasjon:  
Tlf –  95237206
Epost – ragboey@online.no


Espen Eikemo
Kasserer

Kontaktinformasjon: Tlf –  47933197
Epost – frolandbygg@gmail.com


Julie Breimyr
Sekretær

Kontaktinformasjon: Tlf –  99223160
Epost – julie.breimyr@froland.kommune.no


Rolv Helge Risholt
Styremedlem

Kontaktinformasjon:  
Tlf –  48081480
Epost – rolvhelge.risholt@nettpartner.no


Arne Heggland
Styremedlem

Kontaktinformasjon: Tlf –  95979612
Epost – arne.heggland@vegvesen.no


Alf Jørgen Fjærbu
Styremedlem

Kontaktinformasjon:  
Tlf –  90522520
Epost – alf@hetland-agder.no


Gruppestyre – Hopp

Tom Blakstad
Leder

tomblakstad@gmail.com

Tlf – 906 18 627‬
John G. Messel
Nestleder

Nils-Kjell Messel
sekretær / Kasserer

Kari Blakstad
Styremedlem

Inge Blakstad
Styremedlem

Pål Håheim
Styremedlem

Valgkomite

Espen Eikemo

Håkon Grestad

Gruppestyre – Vollyball

Jens Olav Rydningen

Leder

Kontaktinformasjon: Tlf:  41630959 E-post: jens-ola@online.no


Jorunn Terjesen Nestleder

Kontaktinformasjon: Tlf:  99282935 E-post: jorunn.terjesen@knowit.no


Tor Albert Oveland

Kasserer

Kontaktinformasjon: Tlf:  41632360 E-post: taovel@gmail.com


Maylinn Høgenes

Medlem

Kontaktinformasjon: Tlf:  47653099 E-post: maylinnh@yahoo.no


Fredrik Løvlie

Medlem

Kontaktinformasjon: Tlf:  98443108 E-post: fredrikkovelandlovlie@gmail.com


Gruppestyre – Orientering

Øyvind Helsør Leder

Kontaktinformasjon: Tlf –  94504597 Epost – ohelsor@gmail.com


Åvald Bakken Nestleder

Kontaktinformasjon: Tlf –  90061418 Epost – avald.bakken@vegvesen.no


Glenn Solberg Kasserer

Kontaktinformasjon: Tlf –  91169713 Epost – glenn.solberg@vegvesen.no


Ingrid Bøylestad Landa Sekretær

Kontaktinformasjon: Tlf –  95933979 Epost – Ingridboylestad@hotmail.com


Tone Hilde Eskeland Styremedlem

Kontaktinformasjon: Tlf –  47255772 Epost – tone.hilde.eskeland@froland.kommune.no


Fritz Wagner Styremedlem 

Kontaktinformasjon: Tlf –  41293762 Epost – ximrill@hotmail.com


Gruppestyre – Svømme- og livredningsgruppe

Aase Halstvedt Leder

Kontaktinformasjon: Tlf – 41478880 Epost – aasehals@gmail.com


Jan Olav Østbøvik Nestleder

Kontaktinformasjon: Tlf –  91861522 Epost – jonolav.ostebovik@skagerak-elektro.no


Tone Merethe Røed Normann Sekretær

Kontaktinformasjon: Tlf –  41304554 Epost – tonemerethe.normann@hotmail.com


Tone Baardsen Kasserer

Kontaktinformasjon: Tlf –  90730705 Epost – tone.baardsen@hotmail.com


Harald Dale Styremedlem / Trenerkontakt

Kontaktinformasjon: Tlf –  46910620 Epost – dale1970@online.no


Signe Lill Abrahamsen-Aanonsen Sekretær

Kontaktinformasjon: Tlf – Epost –


Gruppestyre – Håndball

Bjørn Terje Klemmetsen

Leder

Kontaktinformasjon: Tlf –  99228066 Epost – btklemmetsen@hotmail.no


Viggo Oppheim Nestleder / Dommeransvarlig

Kontaktinformasjon: Tlf –  95121557 Epost – viggo@oppheim.as


Ørjan Fossheim Sekretær

Kontaktinformasjon: Tlf –  91767733 Epost – oerjfos@online.no


Tone Evensen 
Kasserer

Kontaktinformasjon: Tlf –  41488498 Epost – tone.evensen@hotmail.com


Selma Haugås Alne 
Ungdomsrepresentant

Kontaktinformasjon: Tlf –   Epost – 


Inger Sandås Nerdalen Dugnadsansvarlig

Kontaktinformasjon: Tlf – 94883223 Epost – 

inger.nerdalen@vegvesen.no

Lin Iren Leikvangen Matrialansvarlig

Kontaktinformasjon: Tlf – 41213171 Epost – linleikvangen@gmail.com


Per Arne Tønnesen Sponsoransvarlig

Kontaktinformasjon: Tlf – 48325500 Epost – per.arne@kanonbra.no


Audun Andersen Styremedlem

Kontaktinformasjon: Tlf – 90535708 Epost – audunandersen@yahoo.no


Gruppestyre – Barneidrett

Jarle Nyli
Leder

Kontaktinformasjon: Tlf – 91644024 Epost – jarle_nyli@hotmail.com


 Solfrid Stømne Fagerli Nestleder / Kasserer

Kontaktinformasjon: Tlf –  Epost – 


Styremedlem

Kontaktinformasjon: Tlf –   Epost – 


Gruppestyre – Turn

Hilde A Risholt Leder

Kontaktinformasjon: Tlf – 92478425 Epost – lederfrolandturn@gmail.com


May Linda Venemyr Nestleder

Kontaktinformasjon: Tlf – 40873130 Epost – maylinda.venemyr@gmail.com


Karin Fjærbu
Kasserer

Kontaktinformasjon: Tlf –  Epost – 


Vibeke Rose Jensen Sekretær

Kontaktinformasjon: Tlf – 93494707 Epost – rose-jensen@outlook.com


Tine Mette Johansen 
Styremedlem

Kontaktinformasjon: Tlf –  Epost – 


Nina Furre Kittelsen Styremedlem

Kontaktinformasjon: Tlf – 41567677 Epost – nina.furre.kittelsen@gmail.com


Maria Sivertsen Styremedlem

Kontaktinformasjon: Tlf – 48007307 Epost – frusyvertsen87@gmail.com 


Siri D. Berge
Styremedlem

Kontaktinformasjon: 


Gruppestyre – Fotball

Staale Eriksen Leder

Kontaktinformasjon: Tlf – 95872993 Epost – leder@filfotball.no


Reinert Susort Nestleder

Kontaktinformasjon: Tlf – 99722432 Epost – reinertsusort@hotmail.com


Solveig F. Lindstølen 

Medlems-/
klubbadm.ansvarlig Kontaktinformasjon:
Tlf – 99327560 Epost – styret.filfotball@gmail.com


Britta Schopp Kasserer

Kontaktinformasjon: Tlf – 48222237 Epost – kasserer@filfotball.no


Helje Beate Heldal Sekretær

Kontaktinformasjon: Tlf – 95126337 Epost – beate.hel@gmail.com


Jens Tønnesen Styremedlem

Kontaktinformasjon: Tlf – 97744255 Epost – Kevin06jens@hotmail.com


Børge Botterli Sportslig Utvalg

Kontaktinformasjon: Tlf –  91600622 Epost – botterli@gmail.com


Kai Arne Normann Oppmanns Ansvarlig

Kontaktinformasjon: Tlf – 90944670 Epost – kai@eracom.no


Frode Josephsen Matrialforvalter

Kontaktinformasjon: Tlf – 91624747 Epost – jos_fr@hotmail.com


Ole Gunnar Langemyr Dommerkontakt

Kontaktinformasjon: Tlf –  91703615 Epost – klubbdommer@filfotball.no


Anne Siri Grudal Cup leder

Kontaktinformasjon: Tlf –  90167896 Epost – asgrudal@hotmail.com


Roald Danielsen Web/fiks

Kontaktinformasjon: Tlf –  90554476 Epost – roald@filfotball.no


Lars Ravnåsen Ansvarlig Klubbhus

Kontaktinformasjon: Tlf – 91512635 Epost – laravnaa@online.no


Svein Josvanger Banemester

Kontaktinformasjon: Tlf –   91756725 Epost – sv-ajoas@online.no


Jens Tønnesen Valgkomitè 

Kontaktinformasjon: Tlf –  97744255 Epost – kevin06jens@hotmail.com