Hoved- Og gruppestyre

Hovedstyre Froland IL

Valgkomite:  Britta Schopp Alexander Kiste-Berg Kristoffer Løvlie Tone Hilde Eskeland (vara)

Jens Martin Reiersølmoen

Leder

Epost: leder@frolandil.no

Tlf – 481 43 997

Hege Berntsen

Nestleder

Epost: Nestleder@frolandil.no

Tlf – 90128552

Tom Arild Dalen

Kasserer

Epost: kasserer@frolandil.no

Tlf.  90128552

Lene Koveland Løvlie

Sekretær

Epost: sekretar@frolandil.no

Tlf.  986 75 815

Camilla Neset Lysvoll

Styremedlem/ Klubbhusansvarlig

Epost: styremedlem@frolandil.no

Tlf. 99636308

___________________________

Christian Rørvik

Styremedlem

Epost: styremedlem@frolandil.no

Tlf. 91780199

Hilde Bringsverd Isaksen

Varamedlem/ Klubbhusansvarlig

Epost: styremedlem@frolandil.no

Tlf. 994227991

Gruppestyre – Skiskyting

Lars Ravnåsen Leder

Kontaktinformasjon: Tlf –  91512635 Epost – laravnaa@online.no

Ragnar Bøylestad

Nesteleder Kontaktinformasjon:   Tlf –  95237205 Epost – ragboey@online.no

Tom Eivind Koveland

Kasserer Kontaktinformasjon: Tlf – 93218245 Epost –

Jorid Auale

Sekretær Kontaktinformasjon: Tlf –   Epost –  

Svein Otto Halvorsen Styremedlem

Kontaktinformasjon:   Tlf –   Epost –  
Espen Eikemo Styremedlem Kontaktinformasjon: Tlf –  47933197 Epost – frolandbygg@gmail.com

Andre Loga Gjerde Styremedlem

Kontaktinformasjon: Tlf – 45261501 Epost – _____________________________ Jon Øystein Dalsmo Styremedlem Kontaktinformasjon: Tlf –  95053810 Epost –

Julie Breimyr

Varamedlem Kontaktinformasjon: Tlf –  99223160 Epost – julie.breimyr@froland.kommune.no

Gruppestyre – Hopp- og skileik

John G. Messel

Leder

Kontaktinformasjon Tlf 93240050 Epost: johngmessel@gmail.com

Håkon Grestad

Nestleder

Kontaktinformasjon:

Tlf – 917004 Epost – grestad@live.no

Nils-Kjell Messel

Sekretærsekretær / Kasserer

Kontaktinformasjon:

Tlf. 41361890

Kari Blakstad

Styremedlem

Kontaktinformasjon

Tlf. Epost –

Inge Blakstad

Styremedlem

Kontaktinformasjon

Tlf. 90610371
 

Gruppestyre – Volleyball

Rolf Knutsen Leder

Kontaktinformasjon: Tlf:  90060163 E-post: rolf.knutsen@arendalsfoss.no

Jorunn Terjesen

Nestleder

Kontaktinformasjon: Tlf:  99282935 E-post: jorunn.terjesen@knowit.no

Tor Albert Oveland

Kasserer Kontaktinformasjon: Tlf:  41632360 E-post: taovel@gmail.com

Trond Koveland Styremedlem

Kontaktinformasjon: Tlf: 91362259 E-post: trond.koveland@arendal.kommune.no

Gruppestyre – Orientering

Øyvind Helsør

Leder Kontaktinformasjon: Tlf –  94504597 Epost – ohelsor@gmail.com

Åvald Bakken

Nestleder/Materialforvalter Kontaktinformasjon: Tlf –  90061418 Epost – avald.bakken@vegvesen.no

Glenn Solberg

Kasserer Kontaktinformasjon: Tlf –  91169713 Epost – glenn.solberg@vegvesen.no

Ingrid Bøylestad Landa Sekretær

Kontaktinformasjon: Tlf –  95933979 Epost – Ingridboylestad@hotmail.com

Tone Hilde Eskeland Styremedlem

Kontaktinformasjon: Tlf –  47255772 Epost – tone.hilde.eskeland@froland.kommune.no

 

Gruppestyre – Svømming

Christine Bråten

Leder Kontaktinformasjon: Tlf 95735071 Epost – christine.braten@hotmail.com  

Linda Kleppe

Nestleder Kontaktinformasjon: Tlf – Epost –

Kjersti Roland

Sekretær Kontaktinformasjon: Tlf – Epost –

Malgorzata Bulas

Kasserer Kontaktinformasjon: Tlf – Epost

Hilde Olsen

Styremedlem Kontaktinformasjon: Tlf. Epost –

Anita Djupevåg Kjellevold

Styremedlem/svømmeskole Kontaktinformasjon: Tlf. 41211568 Epost – froland.svommeskole@gmail.com

Gruppestyre – Håndball

Olga Espegren

Leder

Kontaktinformasjon: Tlf –  99435643 Epost – lederfrolandhandball@gmail.com
Katrine Andersen NestlederKontaktinformasjon:Tlf. 41239096Epost – katandersen@hotmail.com

Linn Kristin Walderhaug

Sekretær Kontaktinformasjon: Tlf. – 476 33775 Epost – linnkristin77@hotmail.com

Frode Lyngroth

Kasserer Kontaktinformasjon: Tlf. – Epost –

Odd Arne Gauslå Styremedlem

Kontaktinformasjon: Tlf. –  91550704 Epost – oddarne@gmail.com

Lars Jacob Woie   Materialforvalter

Kontaktinformasjon: Tlf – 47654949 Epost – ljwoie@hotmail.com

Per Arne Tønnesen Sponsoransvarlig

Kontaktinformasjon: Tlf – 48325500 Epost – patonnessen1970@gmail.com

Sigrid Bakke

Styremedlem / lagskontakt Kontaktinformasjon: Epost: ____________________________  

Gruppestyre – Idrettsskole

Linn Marita Thors

Leder Turngruppa Kontaktinformasjon: Tlf. 93806698 Epost – lederfrolandturn@gmail.com

Klara Malene Bjørkli

Kontaktperson / ansvarlig Kontaktinformasjon: Tlf. 48130598 Epost – klara.bjorkl@gmail.com
 
 

Gruppestyre – Turn

Linn Marita Thors

Leder Kontaktinformasjon: Tlf – 93806698 Epost – lederfrolandturn@gmail.com

Vibeke Rose Jensen

Nestleder Kontaktinformasjon: Tlf – 93494707 Epost – rose-jensen@outlook.co

Solrun Vehusheia

Kasserer Kontaktinformasjon: Tlf – 41673053 Epost – kassererfrolandturn@gmail.com

Solfrid Stømne Sekretær

Kontaktinformasjon: Tlf – 97199170 Epost –

Tine-Mette Johansen

Styremedlem (dugnad) Kontaktinformasjon: Tlf –  95220577 Epost – dugnadfrolandturn@gmail.com

Klara Malene Bjørkli

Styremedlem (Idrettsskolen) Kontaktinformasjon: Tlf –  48130598 Epost – klara.bjorkl@gmail.com

Silje Sollid Olsbu

Styremedlem Kontaktinformasjon: Tlf –  Epost – 

Camilla Garshol Andersen

Styremedlem (medlem/klubbadmin) Kontaktinformasjon: Tlf – 97130895 Epost – medlemfrolandturn@gmail.com

Kirsten-Marie Jacobsen

Styremedlem (trenerkontakt) Kontaktinformasjon: Tlf – 90718846 Epost –

Gruppestyre – Fotball

Kristoffer Hurv

Leder Kontaktinformasjon: Tlf – 90541244 Epost – leder@filfotball.no

Knut Rose

Nestleder Kontaktinformasjon: Tlf – Epost –

Anita Songe Medlems-/klubbansvarlig

Kontaktinformasjon: Tlf – 47464880 Epost –

Britta Schopp

Kasserer Kontaktinformasjon: Tlf – 47464880 Epost – kasserer@filfotball.no

Anne Marte Koveland Sekretær

Kontaktinformasjon: Tlf 97737678 –  Epost – styret.filfotball@gmail.com

John Messel

Styremedlem Kontaktinformasjon: Tlf. 93240050 Epost: johngmessel@gmail.com

Svenja Kriedemann

Styremedlem  Kontaktinformasjon: Tlf. 46804998 – Epost –


Ole Gunnar Langemyr Dommerkontakt

Kontaktinformasjon: Tlf –  91703615 Epost – klubbdommer@filfotball.no

I

Cup leder Kontaktinformasjon: Tlf – Epost –

Arve Seland  Trenerveileder

Kontaktinformasjon: Tlf – Epost –

Soroush Aghakouchaki Webansvarlig Kontaktinformasjon: Tlf 95181514 –  Epost – soroagha@gmail.com

Gruppestyre – Gauperå Løypelag

Tor Espen Risholt Leder

Kontaktinformasjon: Tlf –  95084144 Epost -tor.espen.risholt@arendalsfoss.no

Asbjørn Moen Nestleder

Kontaktinformasjon: Tlf –  95878517 Epost –

Pål Berge

Sekretær Kontaktinformasjon: Tlf – 90579060 Epost –

Ragnar Bøylestad Kasserer

Kontaktinformasjon: Tlf –  95237205 Epost – ragboey@online.no

Harald Landa

Styremedlem Kontaktinformasjon: Tlf – 93208633 Epost –