Våre verdier

Idrettsglede for alle

Froland IL baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:
Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier:
Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd


Breddeklubb

Froland IL er en breddeklubb der vi ønsker flest mulig, best mulig, lengst mulig

Froland IL skal følge Norges idrettsforbunds bestemmelser om barne- og ungdomsidrett 


Les mer om barneidrett

Retningslinjer

For lagidrettene gjelder følgende i alderen 13 -16 år:
Alle som deltar på treninger og viser stå-på-vilje / god innsats på treninger og i kamp/konkurranse, skal få delta i kamp/konkurranser