Gauperå Løypelag

Gauperå Løypelag har blitt ei gruppe i
Froland IL

Da er det bare å vente på snøen slik av vi kan få kjørt flotte løyper.  Vi jobber sammen mot å få kjøpt ny løypemaskin

Se oppdateringer på løypa her:

skisporet.no

Gauperå Løypelag

Løypemaskinen blir sporet på skisporet.no. Tusen takk for løypebidragene som kom inn sist vinter!!! Det hjelper med å holde hjulene igang..

Parkering: Sleikbekk, Eivindstad og ved Bøylestad togstopp. Våren 2016 bygde vi parkering ved Sleikbekk så nå skal det også være greit å parkere der. Parkering ved sleikbekk (ved Jomåsveien) er på utsiden av løypekartet og veien er ikke merket rød på kartet men vi kjører løype ut her. Det er en liten km inn til brua over Songeelva.
Ta toget. Løypa går ut fra Bøylestad stoppested. Men sjekk forhold først for ikke å risikere en bomtur.

Beskrivelse av løypa:
Se løypekart. Vi kjører med en PB 200 som er 4 meter bred. Vi legger et klassisk spor + bred skøytetrase. Løypetraseen går på skogsbilveger i forholdsvis lett terreng. Det er en fin treningsløype. Alle kryss er skiltet med piler pluss kart som viser hvor du er. Totalt tråkker vi ca 23 km løype. Det er mulig å ta mange forskjellige runder alt etter hvor du starter fra, se løypekart. Adkomst til løypa er ved Bøylestad stasjon, Eivindstad (Enden av offentlig vei) og ved Sleikbekk ved Jomåsveien.
Det ene løypealternativet ut fra Bøylestad stasjon går over Valleheia til Skytebanen, ca 1,8 km. Løypa går her på en kupert og bratt traktorvei og skiller seg ut fra resten av løypenettet som er på bilvei. Det andre alternativet fra Bøylestad stasjon til Vallemonen er det letteste alternativet og har første prioritet på å bli kjørt opp
Mellom Eivindstad og Langeidkrysset, ca 300 meter, går skiløypa på brøyta bilvei og her må  som regel skia av.                                                                                    

Driften av skiløypenettet er basert på dugnadsarbeid og et spleiselag i form av løypebidrag. Gauperå løypelag mottar svært gjerne bidrag fra deg til driften av løypemaskinen
Kontonr.: 2801 15 67241 – Vipps 90300