Gauperå 
   Løypelag

Froland IL – Gauperå løypelag

Gauperå løypelag ble en gruppe i Froland IL i 2019. Ny løypemaskin ble kjøpt og kom på plass.  Den fungerer veldig bra, og vi få glede av den i mange år framover

Løypemaskinen er sporet. 
Følg oss på skisporet.no 

skisporet.no

Driften av skiløypenettet er basert på dugnadsarbeid og et spleiselag i form av løypebidrag. Gauperå løypelag mottar svært gjerne bidrag fra deg til driften av løypemaskinen
Kontonr.: 2801 15 67241 – Vipps 594702

Kjøring av løyper

Status pr. 6.1.24:  Løypene er kjørt. Bra forhold.

Det er veldig mye snø i skogen.  
Husk at det er innført ekstrordinær båndtvang


LØYPE OG PARKERING

PARKERING

Sleikbekk, Eivindstad og ved Bøylestad togstopp.

Våren 2016 bygde vi parkering ved Sleikbekk så nå skal det også være greit å parkere der. Parkering ved sleikbekk (ved Jomåsveien) er på utsiden av løypekartet og veien er ikke merket rød på kartet men vi kjører løype ut her. Det er en liten km inn til brua over Songeelva.

Ta toget. Løypa går ut fra Bøylestad stoppested. Men sjekk forhold først for ikke å risikere en bomtur.

bESKRIVELSE AV LØYPA

Se løypekart. Vi kjører nå med den nye maskinen, en Pisten Bully 100. Vi legger et klassisk spor + bred skøytetrase. Løypetraseen går på skogsbilveger i forholdsvis lett terreng. Det er en fin treningsløype. Alle kryss er skiltet med piler pluss kart som viser hvor du er.

Totalt tråkker vi ca 23 km løype. Det er mulig å ta mange forskjellige runder alt etter hvor du starter fra, se løypekart. Adkomst til løypa er ved Bøylestad stasjon, Eivindstad (Enden av offentlig vei) og ved Sleikbekk ved Jomåsveien.

Det ene løypealternativet ut fra Bøylestad stasjon går over Valleheia til Skytebanen, ca 1,8 km. Løypa går her på en kupert og bratt traktorvei og skiller seg ut fra resten av løypenettet som er på bilvei. Det andre alternativet fra Bøylestad stasjon til Vallemonen er det letteste alternativet og har første prioritet på å bli kjørt opp.

Mellom Eivindstad og Langeidkrysset, ca 300 meter, går skiløypa på brøyta bilvei og her må som regel skia av.