Håndball

Årsmøte i håndballgruppa
Velkommen til årsmøte tirsdag 8.3.22 kl. 1800 på klubbhuset

ÅrsmøtedokumenterVelkommen til håndballgruppa 


Vi har ca. 150 medlemmer i håndballgruppa. Dette er både aktive spillere, trenere og andre i forskjellige roller. De aktive spillerne er fordelt på 11 lag.

Mye er blitt annerledes i 2020 på grunn av den pågående pandemien. Vi håper at spillerne våre får lov til å trene og spille kamper, ha hverdagen så normal som den kan være nå. I noen perioder med økt smitte beslutter Helsedirektoratet, FHI eller NHF at vi ikke kan spille kamper, men til nå har vi fått lov å trene tilnærmet normalt hele tiden. Like enkelt har det ikke vært for vårt damelag. Denne sesongen har dessverre damelaget ikke fått trene i hallen som vanlig. Men vi håper dem er veldig klar for en ny sesong når den kommer !
Før Corona oppfordret vi alle lag til å reise på minst 2 cuper i løpet av sesongen og ha så mye sosialt som mulig også utenfor håndballbanen.

Vi oppfordrer fortsatt lagene til å gjøre noe sosialt sammen utenfor håndballbanen- med dem retningslinjer vi må følge.
Vi arbeider kontinuerlig for å tilby alle våre medlemmer et inkluderende, trygt og utviklende miljø både sportslig og sosialt.
Vi ønsker at alle trenere har trener 1 fra seriespill, og vi kan også tilby trener 2 for trenere som er klare for en trenerkarriere i Froland. For yngre lag er det andre kurs som minihåndballkurs og kortbanekurs.

Sportslig utvalg:
Vi har i 2020 hatt et sportslig utvalg. Dette utvalget har utbedret vår tidligere sportsplan. Utvalget har også fulgt opp trenere på en helt annen måte enn før. Takk til Kristin og Ninni for jobben dere gjør.

Denne sesongen har vi også fått inn flere yngre trenere. Vi ønsker å bruke kompetansen våre eldste spillere har. Med det ønsker vi også at det skal være ett tilbud som trenere for de eldste, i håp om å beholde dem i idretten lengre. De er gode forbilder for de yngre spillerne i håndballgruppa. I tillegg har vi også flere trenere som går idrettslinjen ved Sam Eyde. Vi opplever dette som svært positiv at vi kan dra nytte av deres læring i treningsledelse. De er flinke og vi håper trenerspiren har voks seg enda litt større i løpet av sesongen. Vi håper virkelig at disse kan utvikle seg som enda bedre trenere i klubben vår på sikt !

Politiattest:
Vi følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser for innhenting av politiattester for alle trenere, dommere og styremedlemmer. Fremover er det stort fokus på overgrep i idretten; «Et overgrep i idretten er ett for mye».

Klubbhuset/ NHF:
Igjennom NHF, region sørvest, er Froland håndball med i Klubbhuset. Det som var ett prosjekt for å få redusert frafallet fra idretten- er nå blitt en del av den daglige driften i NHF. Vi har gått igjennom ulike moduler som NHF mener er sentrale for å sikre en god og forutsigbar drift av klubben, og som legger til rette for best mulig håndballaktivitet. Vi skal nå utarbeide en klubbhåndbok.

Dugnader:
Vi prøver å holde antall dugnader så lavt som mulig. Vi har nå to loddsalg i håndballgruppa som er felles. I tillegg kan lagene i forkant av cup eller andre sosiale sammenkomster ha behov for en ekstra dugnadsinnsats. Disse pengene går da direkte til det laget. I tillegg vil det i forbindelse med hjemmekamper i hallene være behov for foreldre som stiller opp til kiosk, vakter og sekretariat. Dette vil lagleder pr. lag informere om og kalle inn til.

Sponsing:
For å holde inntektsbringende dugnader så lavt som mulig arbeides det kontinuerlig med å få inn sponsorinntekter ved salg av reklameplass både på skilter i hallen og på spillertrøyer og overtrekksdresser. Om noen medlemmer har tips til bedrifter som kan være interessert i sponsoravtaler, ta kontakt med styrets sponsoransvarlig: Per Arne Tønnesen på tlf. 48 32 55 00

Treningsavgift:
Årsmøtet i Froland håndball har vedtatt følgende treningsavgifter for sesongen 2021/22: 6-12 år 600 kr, 13-16 år 800 kr og 17- år 1500,-
Treningsavgiften er en av hovedinntektskildene for driften av håndballgruppa, og er med på å dekke våre utgifter til:
– Påmelding seriespill, mini- og aktivitetsturneringer
– Påmelding av lag til cup
– Utgifter til utdanning av trenere og dommere
– Felles gratisarrangement som sesongkick-off, halloweenfest, håndballfest ved sesongslutt og karneval e.l.

Medlemskontingent Froland IL:
Froland Idrettslag krever inn kontingent for medlemskap. Dette er obligatorisk for alle medlemmer uansett hvilken og hvor mange idrettsgrupper en deltar i. Denne inneholder også en forsikringsdel for utøvere yngre enn 13 år.

Spillerlisens, Norges Håndballforbund:
Alle som spiller seriespill må løse lisens hos NHF fra det året de fyller 13 år. Denne blir gjort tilgjengelig for betaling via innlogging på minidrett.no. Vi har ikke anledning til å bruke spillere i kamp som ikke har løst lisens!

Håndballen skal være for alle! Vi ønsker alle velkomne til oss.

Ved behov for støtte til fritidsaktiviteter kan en søke på dette via froland kommune sin hjemmeside: https://www.froland.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/nasjonal-tilskuddsordning-for-a-inkludere-barn-og-unge-2021/

Både håndballgruppa og de ulike lagene har sine sider på Facebook og Instagram. Søk oss opp!

Ta gjerne kontakt om det er behov for mer informasjon:
Leder: Olga Espegren, tlf. 99 43 56 43
Nestleder: Katrine Andersen, tlf. 41 23 90 96Årsmøte i håndballgruppa

Torsdag 18.2.21 kl. 18 på klubbhuset

Årsmøtepapirer

Håndballforbundet

Jenter 2008.
I høst reiste dem på tur til Mineralparken på Evje. Dem overnattet i laftehuset i parken, kom til ferdige redde senger og alt ble tilrettelagt deres ønsker. Laget syns dette var en hyggelig ting å gjøre sammen når det er ikke er cup og turneringer. De anbefaler dette til alle lag. Da Ninni Pedersen Botterli ga seg som trener i høst, fikk vi inn Thea Helene Homstøl og Anne Skjeggedal. Hege Berntsen og Signe-Gunn Skjeggedal Usterud er oppdamer for laget.

Froland Håndball har i år mange nye dommere! Godt samarbeid og mange ivrige håndballungdommer, det er vi glade for !.

Fornøyde tross tap

Kampen mellom Froland jenter 13 og Lia2 endte med tap for frolandsjentene.  Tross tapet var jentene fornøyde, særlig fordi de vant 2. omgang.
  Les mer om kampen på frolendingen.no

Foto Raymond Martinsen / Frolendingen

Seier for damelaget mot Risør

Damelaget vant 27 – 20 mot Risør.  Etter å ha lagt under med to mål til pause, viste frolandsdamene helt andre takter i 2. omgang. 
Les om kampen på frolendingen.no 

Foto Raymond Martinsen / Frolendingen

Gøy å spille sammen

Spillerne på jenter 10 synes det beste er å spille sammen og ha det gøy. Les om kampen i den flotte reportasjen på frolendingen.no

Foto Raymond Martinsen / Frolendingen