Hopp

Skihopping er en fantastisk idrettsgren, med kort vei fra en slipper seg utfor bakken til den gode følelsen det er å mestre en sats, svev og landing. Dette har to spennende aspekter ved seg. Det ene er det fysiske ved sittestilling og sats, sveve gjennom luften og lande, det andre den mentale utfordringen dette innebærer. Det er lett å forestille seg lykkerusen det må være etter et svev på over 250 meter og utøveren strekker armene i luften, men det ser vi også skjer for barn som hopper 2,5 meter.

Skihopp har lang historie i Froland. Per i dag er vi stolte av å kunne følge vår veteranhopper, Pål Håheim, som presterer på et høyt nasjonalt- og internasjonalt nivå.

Etter noen år med mangel på rekrutteringsarbeid ønsker hoppgruppa å igjen kunne legge til rette for at barn og unge skal finne et miljø å kunne dele disse enorme opplevelsene.
For å få til det overfor nevnte, trenger vi en videreutvikling og oppgradering av hoppanlegget som eksisterer i dag. I dialog med Froland kommune håper vi å finne gode løsninger til at hoppsporten igjen kan blomstre gjennom et helårs aktivitetstilbud.

Hoppgruppa håper på snørike vintre inntil helårsanlegg er på plass, og vi vil etterstrebe å kunne gjennomføre 2-3 Telenorkaruseller kommende vinter.

Ønsker du å prøve skihopp eller har andre spørsmål, kontakt leder i hoppgruppa:
Tom Blakstad på tlf.: 90618627 eller mail: [email protected]

Norges Skiforbund