Turn

Velkommen til turngruppa


Du finner oss i turnhallen i kjelleren på Frolandia med masse flott turnutstyr.

Vi har ca 200 gymnaster som er i sving i løpet av uken. Vi tilbyr både konkurransepartier og breddepartier for både gutter og jenter i aldersgruppen 4 – 18 år.

Vi har følgende partier:
Barneparti (4-6år)
1.klasse jenter
2.klasse jenter
Aspirant gutter (1.-3.klasse)
Aspirant jenter (3.-4.klasse)
Rekrutt gutter (4. klasse og oppover)
Rekrutt jenter (5. – 7. klasse)
Junior (8. klasse og oppover)
Rekrutt tropp (lukket)

Send oss en mail på [email protected] hvis du har spørsmål eller forespørsel om plass.
Vi arrangerer også gymlek for barn i alderen 3-5 år og åpen hall for alle barn fra 1.klasse og oppover ca 1 gang pr mnd. Se vår facebookside for mer informasjon og datoer.

Vårt fokus er å skape mestring, aktivitet, godt miljø og masse liv! Gym og turn

Buskerudtrampetten 2021

Juleoppvisning 2019

Kretsserie og kretsmesterskap 10.3.19

Søndag 10.3 arrangerte Froland Turn kretsserie for minirekrutter og kretsmesterskap for rekrutter, junior og senior.

Det var kretsserie tidlig på dagen for minirekrutter hvor vi deltok med 4 tropper (3. og 4. klasse).

Deretter var det kretsmesterskap hvor en av våre rekrutt tropper tok en flott 2. plass i trampett og 4. plass i tumbling. I tillegg ble det en 5. plass i tumbling på en av de andre rekrutt troppene.
Froland Turn stilte med 4 tropper i kretsmesterskapet i klassen rekrutt.

Vi hadde deltakere fra Express, Grimstad, Lillesand, Tvedestrand, Arendal og Froland. Totalt for hele arrangementet var det 279 påmeldte.

Det ble en svært vellykket dag med flott turn.

Turnoppvisning Kringla sommeren 2021

Aspirant gutter