Turn

I 2011 fikk Froland ny turnhall, og siden da har turngruppa hatt god vekst. Gruppa består nå av i alt 200 gutter og jenter i alderen 4 – 20 år. Vi har 20 trenere i sving hver uke på 10 ulike partier.

En gang i måneden har vi gymlek for barn i alderen 2 – 5 år og åpen hall for alle barn i alderen fra 1. klasse og oppover.Froland turn har også en egen cheerleadinggruppe i alderen 11 – 16 år.  Froland cheerleading ble startet opp i august 2016. 

Vi trener på rene danseprogram og program med pyramider eller stunt.  Det er en fordel med både styrke, smidighet og kunne turnmomenter som cheerleader, noe som trenes på kontinuerlig.


Vårt fokus er å skap mestring, aktivitet, godt miljø og masse liv.

Gym og turn Cheerleeding

Årsmøte
turngruppa på klubbhuset 26.2.19 kl. 19