Turn

Velkommen til turngruppa

I 2011 fikk Froland ny turnhall, og siden da har turngruppa hatt god vekst. Gruppa består nå av i alt 200 gutter og jenter i alderen 4 – 20 år. Vi har 20 trenere i sving hver uke på 10 ulike partier.

En gang i måneden har vi gymlek for barn i alderen 2 – 5 år og åpen hall for alle barn i alderen fra 1. klasse og oppover.


Froland turn har også en egen cheerleadinggruppe i alderen 11 – 16 år.  Froland cheerleading ble startet opp i august 2016. 

Vi trener på rene danseprogram og program med pyramider eller stunt.  Det er en fordel med både styrke, smidighet og kunne turnmomenter som cheerleader, noe som trenes på kontinuerlig. 

Vårt fokus er å skap mestring, aktivitet, godt miljø og masse liv.

Gym og turn Cheerleeding

Kretsserie og kretsmesterskap 10.3.19

Søndag 10.3 arrangerte Froland Turn kretsserie for minirekrutter og kretsmesterskap for rekrutter, junior og senior.

Det var kretsserie tidlig på dagen for minirekrutter hvor vi deltok med 4 tropper (3. og 4. klasse).

Deretter var det kretsmesterskap hvor en av våre rekrutt tropper tok en flott 2. plass i trampett og 4. plass i tumbling. I tillegg ble det en 5. plass i tumbling på en av de andre rekrutt troppene.
Froland Turn stilte med 4 tropper i kretsmesterskapet i klassen rekrutt.

Vi hadde deltakere fra Express, Grimstad, Lillesand, Tvedestrand, Arendal og Froland. Totalt for hele arrangementet var det 279 påmeldte.

Det ble en svært vellykket dag med flott turn.