Volleyball

 

Velkommen til Froland IL VolleyballVOLLEYBALLGRUPPA


Vi er i dag ca 8-13 spillere på trening hver uke, men ønsker å få med oss flere. 
 
Vi har spillere fra 12 til 17 år, og det er ca 50/50 fra Froland og Arendal.

Vi har både jenter og gutter som stortrives med volleyball hos oss.
Vi har trening på torsdager i Mjølhushallen ved Frolandia.

Trener: Kristian Einerkjær

Trening

Alder: Fra 12 til 17 år 
Treningstid:
Mandager 19.30 – 21.00
Ikke trening på torsdager foreløpig.
Info kommer seinere.
Sted: Mjølhushallen – Froland

Pris: 150,- per år. (Medlemskontingenten til Froland IL)
Innmelding:
• Se https://frolandil.no/bli-medlem/
• Gå til https://minidrett.nif.no/ og opprett ny bruker, eller legg volleyball til i eksiterende bruker. Her betales også medlemskontingent.
Innmeldingsfrist:
• En kan prøve volleyball gratis tre ganger, før en må melde seg inn.
• En kan så klart melde seg inn tidligere, om en ønsker å være med.
• Ved innmelding er man forsikret på trening.Volleyballen har lange tradisjoner i Froland. De siste årene har gruppa bestått av senior lag som har spilt i 2 og 3.divisjon. For sesongen 2020-2021 deltar ikke Froland IL – volleyball i seriespill for seniorer.ÅRSMØTE


Det innkalles til årsmøte i volleyballgruppa – Froland IL
Torsdag 11.februar 2021 kl. 19.30 i Mjølhushallen.

Alle som har betalt kontingent har møte og stemmerett.

Saksliste
1. Velkommen v/leder Rolf Knutsen
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Årsmelding
5. Regnskap og budsjett
6. Innkommende saker
7. Valg av styret

   

Foto: Raymond Andre Martinsen

Foto: Raymond Andre Martinsen

Foto: Raymond Andre Martinsen

Foto Raymond Martinsen / Frolendingen Foto Raymond Martinsen / Frolendingen Norges volleyballforbund